ផ្ដៅកម្ពុជាកំពុងតែរំកិលចូលក្នុងទីផ្សារអន្ដរជាតិ!


បណ្ដាសហគ្រិនផ្ដៅកម្ពុជាកំពុងតែតាំងបង្ហាញនូវផលិតផលផ្ដៅរបស់ខ្លួន
ដល់អ្នកជំនួញជាង៤ម៉ឺន៥ពាន់នាក់ មកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងសកលលោក
ដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ Spoga
នៅក្នុងក្រុង Cologne នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ។
នៅក្នុងការចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នេះ សហគ្រិនផ្ដៅកម្ពុជាទាំងនោះបាន
ទទួលជំនួយពីមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក ដែលមានបំណងលើកស្ទួយ
ផលិតផលផ្ដៅ ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន សម្រាប់ទីផ្សារអឺរ៉ុប។
លោកលិប ជាង ប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជានិយាយថា ផលិតករទាំងឡាយ
រំពឹងថា នឹងសិក្សារៀនសូត្រអំពីវិធីសាស្រ្តនិងគុណភាពនៃផលិតផលដទៃទៀត
ជាពិសេសផលិតផលដែលធ្វើពីឈើនិងអនុផលព្រៃឈើ។
លោកបន្តទៀតថា បើសិនជាផលិតករទាំងឡាយ អាចលើកកម្ពស់បច្ចេកទេស
នៃការកែច្នៃរបស់ខ្លួនបាននោះ ពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពបំពេញទៅតាមតម្រូវ
ការនៃទីផ្សារអន្តរជាតិជាក់ជាមិនខានឡើយ៕
(ប៊ុន ឡឺវីសីដា)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s