នាំ​គ្នា​រៀន​ពី​សត្វស្លាប!


នេះ​ជា​រូបរាង​សត្វស្លាប​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ជា​ភាសា​ជាតិ ។

2 thoughts on “នាំ​គ្នា​រៀន​ពី​សត្វស្លាប!

  1. ខ្មែរ​លីង៖ សត្វ​ ទទា ​និង ​ក្រួច ​គឺ​ខុស​គ្នា ។ សត្វ​វា​យំ​​តាម​អ្នក​ភូមិ​និយាយ​​ឮ (តុក​កា​តត​ក្ដ​តា) ចំណែក​ក្រួចវិញ​វា​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ តូច​និង​ធំ ហើយ​វា​យំ​ខុស​ៗ​គ្នា ។ អង្គ្លេស​មាន​ឈ្មោះ​ខុសៗ​គ្នា​ច្បាស់​ជាង​ខ្មែរ​យើង ។ ទទា​គឺ៖ Chinese Francolin, ក្រួច​គឺ៖ Quails and Partridges

  2. khmerling 17/03/2011 / 4:49 pm

    សូមសួរលោកខេមរបក្សី អំពី ទទា និង ក្រួច ។​ តើឈ្មោះទាំងពីរនេះសម្គាល់សត្វតែមួយ ឬ ទទា ផ្សេង និង ក្រួច ផ្សេង ។
    អរគុណ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s