ព្រលាន​យន្តហោះ​ពោធិ៍ចិនតុង​អាច​ទទួល​ធុន ៧២៧​បាន!


យោង​តាម​ការ​សម្ភាសន៍​រវាង​ភ្នាក់ងារ​ទូរទស្សន៍​ស៊ី​ធី​អិន​​នឹង​ឆ្នាំ​ចំណត​យន្តហោះ​កាល​ពី​ព្រឹក​មិញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ ចំណត​យន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ពោធិ៍​ចិនតុង​អាច​ទទួល​ការ​ចុះចត​របស់​ធុន ៧២៧ បាន​ដោយ​ធ្លាប់​មាន​ពិសោធន៍​ចំនួន​បី​លើក​មក​ហើយ​ចំពោះ​ធុន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ពីរ​លើក​គឺ​យន្តហោះ​របស់​វៀតណាម​និង​តៃវ៉ាន់​ពេល​គេ​មិន​អាច​​ចុះ​ចត​នៅ​ហូជីមិញ​បាន​ដោយសារ​អាកាសធាតុ ហើយ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​នេះ មាន​ការ​ចុះចត​របស់​វៀតណាម​មួយ​លើក​ទៀត​ដោយសារ​តែ​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​ដែរ ។ ចំពោះ​មូលហេតុ​ដែល​គ្មាន​ការ​ហោះ​ត្រង់​របស់​ធុន​ធំៗ​នេះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ដោយសារ​តែ​គ្មាន​អ្នក​ឡើង​ទៅ​វិញ​ច្រើន ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​គេ​មិន​ចុះចត​នៅ​ស្រុក​យើង ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s