សត្វ​ក្ងោក [Green Peafowl]


នេះ​ជា​ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​សត្វក្ងោក​ដែល​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង ហើយ​វា​កំពុង​រង​នូវ​ការ​កម្ទេច​ស្ទើរតែ​ផុត​ពូជ​ទៅ​ហើយ ។ សូម​អាន​តាម​ការគួរ ។

2 thoughts on “សត្វ​ក្ងោក [Green Peafowl]

 1. ឧត្តម 18/06/2011 / 1:24 pm

  មួយ​នេះ ប្អូន​បាន​copy រួចហើយ។
  បើ​បង​មាន​ឯកសារ​ជា​English ក៏​បានដែរ…
  ប្អូនត្រូវ​ធ្វើPresentationពី​«សត្វ​និង​ផលិតផល​សត្វ» ជា​English ហើយ​ក៏​គិត​ដល់​សត្វ​ក្ងោក​ទៅ ព្រោះ​សត្វនេះ​ស្អាត។ ប្អូន​ក៏​ចង់​ដឹងពី​លក្ខណពិសេស​របស់​ក្ងោក​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​យើងផង​ដែរ។
  អរគុណ​បង​យ៉ា​ង​ច្រើន…

  • ព័ត៌មាន​ដែល​បង​បាន​ដាក់​ទៅ​នោះ​ជា​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ជា​ង​គេ​ហើយ​សម្រាប់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រសិនជា​ប្អូន​ចង់​បាន​លម្អិត​ជាង​នេះ​ទៀត ត្រូវ​រង់ចាំ​ដល់​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ទៀត​ឯណោះ​ទម្រាំ​​បញ្ចប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​បន្ថែម​ពី​សត្វ​ក្ងោក​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ការពារ​មណ្ឌលគិរី (កែវសីមា) នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។ ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​គឺ​មាន​មិន​ទាន់​ស៊ី​ជម្រៅ​ទេ​ដោយសារ​ខ្វះ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ព្រមទាំង​ថវិកា ។ ភាគច្រើន​ពួកយើង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​គ្មាន​​លុយ​ទេ ​គឺ​ចាយ​លុយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ។ សុំ​ទោស​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្អូន​ខក​ចិត្ត ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s