គម្រោង​បង្កើត​សព្ទវចនាធិប្បាយ​ផ្នែក​បក្សីសាស្ត្រ!


ខ្ញុំ​មាន​គម្រោង​បង្កើត​សព្ទវចនាធិប្បាយ​លើ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ប្រើ​លើ​បក្សីសាស្ត្រ​ក្នុង​ភាសា​អង្គ្លេស ឲ្យ​មាន​ជា​ភាសា​ជាតិ​នឹង​គេ ។ ប្រសិនជា​អាច​កើត​មាន​មែន ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ញើ​កិច្ចការ​នេះ​ទៅ​ឲ្យ​សភា​អក្សរសាស្ត្រ​ជាតិ​ពិនិត្យ​​កែសម្រួល​និង​សម្រេច​ឲ្យ​ប្រើ​ជា​សកល​​ក្នុង​ប្រទេស​យើង ។ ខ្ញុំ​គា្រន់តែ​មាន​គំនិត​ទេ​តែ​មិន​ទាន់​មាន​ទំនុកចិត្ត​ប៉ុន្មាន​ទេ ។ សព្វថ្ងៃ​កំពុង​រក​អ្នក​ចូលរួម​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ដើម្បី​ជួយ​ជា​គំនិត​និង​ប្រាជ្ញា​ ប៉ុន្តែ​អត់​ទាន់​បាន​ម្នាក់​សោះ ។ មិត្តភក្ដិ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សត្វព្រៃ​ហ្នឹង​ គេ​មិន​ចាប់អារម្មណ៍​សោះ ។ ប្រសិនជា​បងប្អូន​ក្នុង​ភូមិ​យើង​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ អ្នក​អាច​ចូលរួម​ជាមួយ​ខ្ញុំ​បាន ។

2 thoughts on “គម្រោង​បង្កើត​សព្ទវចនាធិប្បាយ​ផ្នែក​បក្សីសាស្ត្រ!

  1. Samady KS 19/10/2010 / 1:37 pm

    ខ្ញុំ​មិន​សូវ​ចេះ​ដឹង​ខាង​អក្សរ​សាស្ត្រ​​ទី តែ​ខ្ញុំ​អាច​ចូល​រួម​ធ្វើ​ជា​អ្នក តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ​ដែល​​ពាក់​ព័ន្ធ​

    • khmerbirder 19/10/2010 / 2:13 pm

      អរគុណ​សាមឌី! ឈប់​រវល់​ហើយ​អ្ហី​បាន​មាន​ពេល​ដើរ​លេង? យូនីកូដ​លែង​ជាន់​ក៝​ហើយ​មើល៍ទៅ ហាហា…  ។ មែនហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​ប្រែ​ក្នុង​ទំព័រ​របស់​ខ្ញុំ​ដើម្បី​មិត្ត​អ្នក​ចេះ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​យោបល់ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s