តើ​ថៃ​នឹង​ខ្មែរ​អាច​រក​ផ្លូវ​ចេញ​រួច​ទេ?


យោង​តាម​គេហទំព័រ​របស់​ everyday.com ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ នេះ​បាន​និយាយ​ថា៖ សភា​ថៃ​​នឹង​អនុម័ត​លើ​កិច្ចពិភាក្សា​បញ្ហា​ព្រំដែន​កម្ពុជា-ថៃ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ តុលា ២០១០ នេះ ។ ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្ត​ទៀត​ថា លោក​កាស៊ីត​ភារម្យ​យ៉ា​បាន​ប្រាប់​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា​ថា​ថៃ​ចង់​ប្រើ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ដើម្បី​វាស់វែង​ព្រំដែន​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ផែនទី​ឆ្នាំ​១៩០៤ ១៩០៩ ប៉ុន្តែ​ចង់​កែប្រែ​ចំណុច​ខ្លះ​ផែនទី​ដែល​មាន​ចំណាស់​ដល់​ទៅ​១០០​ឆ្នាំ ព្រោះ​ថា​ស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង​មិន​ដូច​ក្នុង​ផែនទី​ទេ ។ ជួយ​ស្ដាប់​មើល តើ​គេ​ព្រម​តាម​ផែនទី​ហ្នឹង​ឬ​ក៏​អត់? ខ្ញុំ​ថា​គេ​អត់​ទេ គ្រាន់​តែ​មិន​ប្រើ​ពាក្យ​ឬ​ល្បះ​ចំ​ៗ​តែ​ប៉ុណ្ណឹង ដោយ​គេ​ប្ដូរ​របៀប​និយាយ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s