អាជ្ញាធរ​ក្រុង​សៀមរាប​បិទ​មិន​ឲ្យ​លក់​សាំង​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់!


ជួ​យគិត​គ្នា​បន្តិច នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​អាជ្ញាធរ​បាន​បិទ​មិន​ឲ្យ​មាន​លក់​សាំង​ដប​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់​ឬ​នៅ​ត្រង់​ណា​ក៏ដោយ ។ ខ្ញុំ​យល់ថា​វា​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​ដែល​គាត់​ស៊ី​តិចតួច​គ្រាន់​បំពេញ​ក្រពះ​គាត់​ហ្នឹង​ច្រើន​ណាស់ ។ អាជ្ញាធរ​បាន​ព្រមាន​ថា ប្រសិនជា​ឃើញ​មាន​លក់ គេ​នឹង​ដក​ទាំងសាំង​ថែមទាំង​ចាប់​អ្នកលក់​ទៅ​ពិន័យ​ណែនាំ​ទៀត ។ អ្នក​ប្រើ​ម៉ូតូ​ភាគ​ច្រើន​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ទេ ព្រោះ​ពួកគេ​ពិបាក​រក​កន្លែង​ចាក់ និង​មួយ​ទៀត អ្នក​រត់​ម៉ូតូឌុប​គាត់​រអ៊ូ​ថា​សាំង​នៅ​ស្ថានីយ៍​ថ្លៃ​ធ្វើ​ពួកគាត់​រក​កម្រៃ​មិន​បាន ។ តើ​នៅ​ខេត្ត​ផ្សេង​និង​ភ្នំពេញ​ដូច​គ្នា​ឬ​អត់? គេ​ថា​ខ្លាច​ផ្ទះ​កើត​អគ្គីភ័យ​ដូច​នៅ​ភ្នំពេញ​លើក​មុន​ផ្ទុះ​ឡាន​ដឹក​ប្រេង​ហ្នឹង ។ តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​យល់​យ៉ាង​ណា?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s