ការ​បកប្រែ​នៅ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​មិនទាន់​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ឡើយទេ!!!


ខ្ញុំ​ទើប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ គិត​ថា​ចង់​ចូលរួម​យោបល់​នឹងគេ​តែ​វា​មិន​ព្រម​ឲ្យ​សោះ ដោយ​ចេញ​សារ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ហើយ​អាន​មិន​យល់​ថា​ចង់​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ម៉េច​ទើប​ប្ដូរ​ទៅ​អង្គ្លេស​វិញ ទើ​ប​បាន​យល់ ។ ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​ថា​ជ្រុល​ជា​បក​ហើយ ម៉េច​មិន​បក​ឲ្យ​ស្ដាប់​យក​បន្តិច​ទៅ វា​មិន​ចាំបាច់​ថា​បក​វែង​ឬ​ខ្លី​ទេ ឲ្យ​តែ​មាន​ន័យ​គ្រប់គ្រាន់​យល់​បាន ។ សូម​មើល​ខាង​ក្រោម៖

ខ្ញុំ​មិនអាច​ចូល​ទៅ​ចរចា​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក​បាន​ទើប​ដាក់​ប្រកាស​នេះ​ដើម្បី​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​ជួយ​ពិនិត្យ​ហើយ​យក​ទៅ​ប្រាប់​ក្រុម​បកប្រែ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក​តាម​ការ​គួរ​ផង​ចុះ ។

តាម​គំនិត​ខ្ញុំ យើង​គួរ​ប្រែ​បែប​នេះ​វិញ៖

ប្រសិនជា​យល់ស្រប សូម​យក​ទៅ​ពិភាក្សា​ផង​ចុះ ផ្ទុយទៅវិញ​ប្រសិនជាមិន​ស្រប សូម​រក​ការ​ប្រែសម្រួល​ណា​ឲ្យ​ល្អ​ជាង​ការ​បកប្រែ​ដែល​មាន​សព្វថ្ងៃ​ហ្នឹង​ទៅ!

One thought on “ការ​បកប្រែ​នៅ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​មិនទាន់​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ឡើយទេ!!!

  1. ក្មេងស្រែ 30/10/2010 / 9:17 pm

    ថ្ងៃ​នេះ​គ្រាន់​តែ​អ្នក​ដាក់​ប្រកាស​ពី​ការ​បក​ប្រែ និង ភាសា ឃើញ​មាន​ដល់​ទៅ​៥ នាក់​ទៅ​ហើយ! តែ​ការ​បកប្រែ​ដូច​ជា​មិន​ប្រសើរ​ឡើង​សោះ!ពិបាក​មែន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s