វចនានុក្រម​ខ្មែរ​កំណែ ២.១ ត្រៀម​ចេញ​ហើយ!


តាម​ព័ត៌មាន​ពី​លោក​ ស សុខនី បាន​បង្ហើប​ថា វចនានុក្រម​ខ្មែរ​កំណែ ២.១ នឹង​ត្រៀម​ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ។ គាត់​បាន​ពន្យល់​ថា កំណែ​ថ្មី​នេះ​អាច​ប្រើ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​គ្រប់​ទាំងអស់ មិន​ថា លីនុច, វីនដូស៍ ឬ​ម៉ាក​ទេ ។

Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s