ខាន​ស្អែក​ទៅ​ត្មាតប៉ើយ​ហើយ!


ខុស​គេ​ណាស់​ខ្ញុំ  ថ្ងៃ​បុណ្យ​អុំទូក​គេ​ទៅ​លេង​ក្រុង តែខ្ញុំ​ទៅ​មើល​សត្វ​ទៅ​វិញ! ខាន​ទៅ​ទីនោះ​ជិត​មួយ​ឆ្នាំ​ហើយ មិនដឹង​ប្រែប្រួល​យ៉ាង​ម៉េច​ទេ ។ មិត្ត​ភក្តិ​រួម​ការងារ​ចំនួន ២​នាក់​ទៀត​ក៏​ទៅ​ដេក​ព្រៃ​ដែរ ។ ជួយ​សប្បាយ​ចែក​ខ្ញុំ​ផង​  ចាំ​ខ្ញុំ​មើល​សត្វ​ចែក​វិញ ។

4 thoughts on “ខាន​ស្អែក​ទៅ​ត្មាតប៉ើយ​ហើយ!

  1. 😀 សូម​ចូល​ទៅ​រក​ក្នុង​គេហទំព័រ 4share ទៅ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ទៅ​រក​ទី​នោះ​បាន​ពេញ មិនមែន​សម្រាប់​ប្រើ​សាកល្បង​ទេ ។

  2. monyrinataro 19/11/2010 / 12:04 pm

    អរគុណលោកណាស់ ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើ font ចឹងដែល តែគ្មានពេល កាលពីមុនខ្ញុំបានធ្វើ font ដែរ តែ ជា limon បានត្រឹម 50 ភាគរយ ក៏គ្មានពេលធ្វើ ពេលនេះ ខ្ញុំនឹកឃើញចង់ធ្វើវិញ តែមិនដឹងជាកម្មវិធីអីធ្វើបាន ព្រោះកាលមុន ខ្ញុំប្រើ font creator ប្រើបាន ៣០ថ្ងៃលែងប្រើបាន ហើយក៏មិនអាចរកកម្មវិធីផ្សេងមកជំនួសបាន។
    តើលោកមានកម្មវិធីធ្វើ font អាចប្រើបានរហូតទេ ខ្ញុំចង់បញ្វេញស្នាដៃដែរ 🙂

  3. monyrinataro 18/11/2010 / 3:57 pm

    លោក តើខ្ញុំសុំ font ក្បាលទំព័របានទេ ព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើ font នេះដែរ តើខ្ញុំអាចទទួលវាបានទេ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s