អ្នក​ថត​រូប​អាជីព​មក​ថត​ជនបទ​ស្រុក​ខ្មែរ​ឲ្យ NAT GEO, DISCOVERY

ខ្ញុំ​ទើប​ត្រឡប់​មក​ពី​ភូមិ​ត្មាតប៉ើយ ឋិត​ក្នុង​ស្រុក​គូលែន​ព្រហ្មទេព ខេត្ត​ព្រះវិហារ ថ្ងៃ​នេះ ។ ខ្ញុំ​ទៅ​ដើម្បី​នាំ​អ្នក​ថតរូប​អាជីព​មក​ពី​ NAT GEO, Discovery ថត​ផ្ដិត​យក​ទិដ្ឋភាព​ស្រុក​ស្រែ​ជនបទ​ខ្មែរ និង​ដំណើរការ​នៃ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​និង​អេកូទេសចរណ៍ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អង្គការ​ សង្គម​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ (WCS) ព្រមទាំង​អង្គការ​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ជា​ដៃ​គូ​ស្និទ្ធស្នាល​បំផុត​របស់​ WCS ហៅ​ថា មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា ដើម្បី​ការ​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ ។

Mr. Vance Jacops is doing his film with the local tailor.