ចម្លើយ​នៃ​អត្ថបទ​បុរាណ​


ជ៉រាបសួរ មិត្តទាំងអស់, នេះ​ជា​ចម្លើយ​នៃ​អត្ថបទ​បុរាណ​នោះ!

ពាក្យប្ដឹងពីវាយគ្នាត្រូវរបួស

ថ្ងៃ ៤ រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក; សូមទាន ចៅផល់, លិវ, ខ្ញុំប្របាទ ផ្ទះនៅក្នុង ក្រុមមឿង ខ្ញុំប្របាទសូមធ្វើជាដំណើរតាមចំណាំ នាំមកក្រាបប្រណិប័តន៏ប្ដឹង លោកអ្នកឧកញ៉ាមហាវិនិច្ឆ័យ នូវអស់លោកចៅក្រម សូមទានជ្រាប ៖ ដ្បិតខ្ញុំប្របាទ កើតទុក្ខពុំសុខចិត្តនឹងថៅកែ នាងគុង នៅភូមិចិន ដំដែក, ក្នុងក្រុមមឿង ជាមួយគ្នា; កាលនៅ ថ្ងៃ ៣ រោច ខែស្រាពណ៍ នេះខ្ញុំប្របាទបានទៅទារប្រាក់ពីថៅកែ ដែលចង ការខ្ញុំប្របាទនោះ ស្រាប់តែថៅកែជេរខ្ញុំថា អាឆ្កែរទារប្រាក់អី អញមិនទាន់បានសងទេ; ហើយខ្ញុំប្របាទជេរទៅវិញថា អាឆ្កែ អញទារប្រាក់អញនោះ ថៅកែមកវាយខ្ញុំប្របាទ នឹងព្រនង់ ត្រូវដៃ របួសជាទម្ងន់; នេះមានអ្នកមានឈ្មោះបានដឹង បានឮ បានឃើញផង ។ ហេតុនេះខ្ញុំប្របាទពុំសុខចិត្ត សូមបំរើលោកទៅកោះហៅយកខ្លួនថៅកែ មកជំនុំជម្រះ តាមច្បាប់ ឲ្យទានខ្ញុំប្របាទ សុខចិត្តតទៅ ។ សេចក្ដីខុសត្រូវ, ខ្ញុំប្របាទទទួលតាមច្បាប់ ។ ក្រែងពុំប្រាកដ ខ្ញុំប្របាទគូសថ្នាំងចង្អុលដៃឆ្វេង ជំរាបជូនទុកជាចំណាំស្រាប់ ។

———————————————————————————————

នេះ​ជា​អត្ថបទ​ដើម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s