ការ​សិក្សា​ពី​សត្វបក្សីស្រុក​ខ្មែរ


កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ល្ងាច គ្រូ​របស់​ពួក​យើង​បាន​ត្រឡប់​មក​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​វិញ ថ្នាក់​រៀន​របស់​យើង​ក៏​បាន​ដំណើរការ​ជា​ថ្មី​ក្នុង​បរិយាកាស​សប្បាយ​រីករាយ ។

លុះ​ព្រឹកមិញ​យើង​បាន​ងើប​ពី​ម៉ោង ៤.៣០​ព្រឹក ចេញ​មើល​សត្វ​ផ្ទាល់​នៅ​វាល ។ សប្បាយ​ដែរ​តែ​ហត់​បន្តិច ប៉ុន្តែ​យើង​ខិតខំ​ព្យាយាម​ណាស់​ព្រោះ​លោកគ្រូ​មិន​មាន​ពេល​ច្រើន​ទេ មួយ​ឆ្នាំ​ជួប​គាត់​បាន​តែ​ប៉ុន្មាន​អាទិត្យ​គាត់​ត្រូវ​ទៅ​បង្ហាត់​នៅ​ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ។ល។ ដោយ​សារ​គាត់​ជា​អ្នក​ជំនាញ​សត្វស្លាប​លើ​ពិភពលោក​នេះ ។

ខាង​លើ​នេះ​សុទ្ធតែជា​សកម្មភាព​ក្នុង​ថ្នាក់រៀន

ខាង​លើ​នេះ​ជា​សកម្មភាព​អនុវត្ត​ផ្ទាល់ នៅ​ព្រៃ​ក្បាលស្ពាន

2 thoughts on “ការ​សិក្សា​ពី​សត្វបក្សីស្រុក​ខ្មែរ

  1. បូរិទ្ធ 11/01/2011 / 11:31 am

    ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើ គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីសត្វទាំងអស់នោះ៕ ខ្ញុំសូមសំណូរពរ សូមដាក់រូបភាពដែលទាក់ទងនឹងរូបសត្វអោយបានច្រើន ព្រោះខ្ញុំពិតជាចង់ស្វែងយល់ពីសត្វទាំងអស់នោះអោយបានច្រើន ។ សូមអរគុណទុកជាមុន

    • អរគុណ​ដែល​ចូលចិត្ត​និង​ការ​ចូល​លេង​បញ្ចេញ​យោបល់​នៅ​ទីនេះ ។ មែនហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​គិត​ថា​ដាក់​រូប​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ព្រមទាំង​ការ​ពន្យល់​ដែរ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​គ្មាន​ពេល​សោះ ត្រូវ​រង់ចាំ​សិន​ហើយ 🙂 ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​តាម​សមត្ថភាព​ខ្លួន​ខ្ញុំ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s