ពាក្យបណ្ដៅ ( សត្វបូនជួនឈ្មោះដូចគ្នា )


បុរាណាចារ្យ បានបណ្ដៅថា ៖

  សត្វបូន ជួនឈ្មោះដូចគ្នា

  មួយនៅគង្គា មួយនៅវេហាស៍

  មួយនៅបំរើ ជាខ្ញុំធម្មតា

  មួយជាព្រឺក្សា លតាសម្ទាយ ។

11 thoughts on “ពាក្យបណ្ដៅ ( សត្វបូនជួនឈ្មោះដូចគ្នា )

 1. PJ 06/04/2014 / 5:59 pm

  បងស្រ្តិននិយាយត្រូវ.,OK

 2. wattkompong 27/10/2013 / 11:39 pm

  សមុទ្រសេះ ខ្យងសេះ សត្វត្រសេះ សត្វសេះ

 3. chanda 04/05/2012 / 10:12 am

  សត្វដំរី

 4. គាឡុង 30/11/2010 / 11:28 pm

  ធ្លាប់លឺសំណួរនេះ តែគួរអោយស្តាយភ្លេចចំលើយហើយបង!

  • មិន​អី​ទេ​ប្អូន!
   ១. សត្វ​​ក្រពើ
   ២. ផ្កាយ​​ក្រពើ
   ៣. ដង្កាប់ក្បាលក្រពើ ឬ ក្បាលក្រពើ(រទេះ)
   ៤. ប្រទាលកន្ទុយ​​ក្រពើ ឬ​វល្លិ​អាវ​ក្រពើ

   • Kealong 04/12/2010 / 12:17 pm

    អូ! ប្អូនយល់ហើយ! អរគុណបង!

 5. ព្រហ្មមុខ៤ 27/11/2010 / 9:34 pm

  សេះសមុទ្រ, សត្វត្រសេះ, សត្វសេះ, មួយទៀតអត់ដឹង… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s