ស្អែក​ទៅ​មណ្ឌលគិរី​ហើយ!


ថ្ងៃ​ស្អែក​ជា​ថ្ងៃ​ត្រូវ​ទៅ​ចុះ​ស្ថិតិ​សត្វស្លាប​បម្លាស់ទី​មក​ស្រុក​ខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ហើយ ។ មាន​ក្រុម​ការងារ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា ប្រមាណ ៦​នាក់ និង​លោកគ្រូ​​ជា​ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ ។ យើង​នឹង​ស្នាក់នៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​កែវ​សីមា ឋិត​ក្នុង​ស្រុក​កែវសីមា ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ។ តាម​ដឹង ស្ថានភាព​ពិតជា​ត្រជាក់​ណាស់!

Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s