ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​ស្រឡាញ់


ព្រឹក​មិញ​ឃើញ​ក្មេង​សិស្ស​សាលា​អនុវិទ្យាល័យ​ថត​ចម្លង​ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​ស្រឡាញ់​យក​ទៅ​ចែកចាយ​គ្នា ។ ខ្ញុំ​ហួស​ចិត្ត​ថា​សម័យ​នេះ​ស្អី​ក៏​មាន​ដែរ! ចេះ​រក​នឹក​ឃើញ គេ​មាន​គណៈកម្មការ​អីណាអីណី​ត្រឹមត្រូវ​ទៀត!

7 thoughts on “ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​ស្រឡាញ់

 1. Khmerling 23/01/2011 / 1:01 pm

  ឃើញនៅខាងក្រោមពាក្យសុំ គេមានគណៈកម្មការរបស់គេត្រឹមត្រូវ !!!

 2. កុកស 17/01/2011 / 2:57 pm

  តាមពិតវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់មនុស្សមួយចំនួន នឹងរួមផ្សំជាមួយភាពភ្លើតភ្លើនរបស់សិស្សសាលាតែប៉ុណ្ណោះ។

 3. រចនា 15/01/2011 / 8:54 pm

  ចេះ​តា​មាន​ហ្មង

 4. បុរិន្ទ 14/01/2011 / 12:34 pm

  ចង់ដាក់ពាក្យមួយដែរ ទៅដាក់នៅណារូវ?

 5. បង​ក៏​អត់ដឹង​នៅ​ណា​ដែរ គ្រាន់តែ​បាន​ឃើញ​ក្រដាស​ហ្នឹង​វា​ហួស​ចិត្ត​ពេល ទើប​ចែក​គ្នា​មើល​ទៅ 🙂

 6. Long 14/01/2011 / 11:32 am

  នៅណាបង? ចង់សុំមួយដែរ! ហេងស៊យជាប់នឹងគេ!​ហិហិហិ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s