នគរបាល​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ជម្រិត​យក​ប្រាក់!


កាល​ពី​ព្រឹកមិញ​បាន​ទៅ​ការិយាល័យ​នគរបាល​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​ស្លក្រាម​ដើម្បី​ធ្វើ​ចុះ​បញ្ជី​កូនស្រី​ទៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​គ្រួសារ ។ តាម​ដែល​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ប្រកាស​គឺ​គេ​មិន​មាន​យក​ប្រាក់​អ្វី​ទេ! ប៉ុន្តែ​កាល​ពី​ព្រឹកមិញ គេ​បាន​ហៅ​ខ្ញុំ​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់​តែ​ពីរ​នាក់​ហើយ​ទាមទារ​ប្រាក់ ២០ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​ការងារ​នេះ ។ ខ្ញុំ​មិន​បាន​ដឹង​មុន​កុំអី​ថត​សំឡេង​យក​មក​ផ្សាយ​ឲ្យ​អ្នក​កាសែត​ចុះ​ឲ្យ​ផ្អើល​តែ​ម្ដង!

3 thoughts on “នគរបាល​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ជម្រិត​យក​ប្រាក់!

  1. កូនខ្មែរ-បារាំង 19/01/2011 / 11:04 pm

    បញ្ហានេះនៅស្រុក សឹងតែក្លាយទៅជាប្រពៃណីទៅហើយ!
    វាហួសពីហួសចិត្តទៅទៀត!

    • ខ្ញុំ​អត់​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​មុន កុំអី​ប្រាកដ​ជា​បាន​ស្ដាប់​ទាំងអស់​គ្នា​ជាក់ជាមិនខាន!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s