ការ​ប្រើ​សំយោគសញ្ញា (័)


នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ប្រទះឃើញ​មាន​ការ​ប្រើ​សំយោគសញ្ញា​ខុស​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ តាម​ស្លាកយីហោ និង​លិខិត​ស្នាម​មួយ​ចំនួន ដោយ​គេ​យក​សញ្ញា​នេះ​ទៅ​ដាក់​លើ​អក្សរ​ទី​ពីរ​នៃ​ពាក្យ​នោះ​ទៅ​វិញ​ដូច​ជា៖ ការិយាល័យ > ការិយាលយ័, នភាល័យ > នភាលយ័, ភ័យ > ភយ័ ។ល។

សញ្ញានេះ​គេ​ត្រូវ​ដាក់​លើ​តួអក្សរ​ទី​១​នៃ​ពាក្យ​នោះ មិនមែន​លើ​អក្សរ​ទី​២​នោះ​ទេ!

សូម​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ជួយ​បន្ថែម​ទៀត…

3 thoughts on “ការ​ប្រើ​សំយោគសញ្ញា (័)

  1. Oeun Nith 14/02/2012 / 3:44 pm

    ខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទាក់ទងនឹងការប្រើសំយោគសញ្ញានេះ។ អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នពិតជាមានកំហុសច្រើនមែនទែន មិនថាតែសំយោគ​សញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ។ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជានិស្សផ្នែកភាសាវិទ្យាម្នាក់ដែលកំពុងសរសេរ​របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ។

    • ដូច្នេះ​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ដើម្បី​ស្ដារ​មុខមាត់​ភាសា​ខ្មែរ​ឡើង​វិញ ។ ត្រឹម​និយាយ​រៀបរាប់​ពី​កំហុស​វា​គ្មាន​បាន​ប្រយោជន៍​ទេ តែ​គួរ​ជួយ​ប្រាប់​ពី​វិធី​កែ​ទើប​បាន​ការ​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ ។

  2. កូនខ្មែរ-បារាំង 19/01/2011 / 11:14 pm

    ប្រហែលជាអ្នកសរសរ ឬអ្នកធ្វើផ្លាកយីហោមិនចេះភាសាឬអក្សរខ្មែរ ឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងទេ មើល៍ទៅ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s