ជោគជ័យ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ!


កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១-២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១១ កន្លង​ទៅ​ថ្មី​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ស្រាវជ្រាវ​និង​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណកម្ម​លើ​សត្វស្លាប​ព្រៃ​នៅ​ក្នុង​ឧទ្យានជាតិ​មួយ​នេះ ។ ការ​ស្រាវ​នេះ​សំខាន់​សម្រាប់​រូបខ្ញុំ​និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ សំ វាសនា ខ្លាំង​ណាស់ ពីព្រោះ​សត្វ​ស្លាប​ព្រៃ​ដែល​ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ស្វែងរក​ជិត​២​ឆ្នាំ​ហើយ​នោះ​បាន​ប្រាកដ​ខ្លួន​នៅ​នឹង​មុខ​ខ្ញុំ​និង​មិត្ត​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ទៀត​បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​ព្រៃ​ស្ងាត់​សម្បូណ៌​ទៅដោយ​សត្វ​ទាក​ខាំ​ហូរ​ឈាម​មិន​ឈប់ឈរ​នោះ ។ សត្វ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​សប្បាយ​បំផុត​គឺ «មាន់​ក្រិច» (Chestnut headed Partridge) និង​ «សត្វ​ជំពុះ​ធំ​កន្ទុយ​វែង» (Long Tailed Broadbill) ។ ចំពោះ​រូប​ភាព​សត្វ​ទាំង​នោះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ក្នុង​ប្រកាស​មុនៗ​របស់​ខ្ញុំ​បាន វៀរលែងតែ​ សត្វ​ជំពុះ​ធំ​កន្ទុយ​វែង​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ប្រកាស ។

2 thoughts on “ជោគជ័យ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ!

  1. Long 26/01/2011 / 6:11 pm

    សូមជួយអបអរសាទរផង!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s