កំណើន​ទេសចរ​ផ្នែក​សត្វស្លាបកើន!

នាដើម​​ឆ្នាំ​២០១១ នេះ កំណើន​ទេសចរ​សត្វស្លាប​បាន​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​១២% ប្រសិនជា​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១០ ក្នុង​ពេល​ដូច​គ្នា! នេះ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សន្ទុះ​ថ្មី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​នៃ​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង ។ ឆ្នាំ​នេះ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​បាន​ទទួល​ក្រុម​ទេសចរ​ប្រភេទ​នេះ​ទាំង​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ អ្នក​អង្កេត​សត្វស្លាប និង​ទេសចរ​បែប​លម្ហែ​ប្រមាណ​ជា ១០០​នាក់ ។ សង្ឃឹម​ថា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នឹង​មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង​ច្រើន​ជាង​នេះ​ទៀត ។ សូម​ឲ្យ​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​ជួយ​គ្នា​រក្សា​ព្រៃ​និង​សត្វ​ទាំង​នោះ និង​នាំ​គ្នា​ស្វែងយល់​ពី​សត្វ​ស្លាប​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​បាន ។

រូបថត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០/០២ ដល់ ៣/០៣ ២០១១ ជាមួយ​ក្រុម​បក្សីសាស្ត្រិន Field Guide

ថត​នៅ​សណ្ឋាគារ Blue Tongue ភ្នំពេញ

 

ថត​នៅ​ប្រាសាទ​បាយ័ន

ថត​នៅ​កាំពី (ក្រចេះ)

 

នៅ​ត្មាតប៉ើយ (ពេល​កំពុង​រក​សត្វស្លាប)