កម្មវិធី​បញ្ជា​ក្ដារ​ចុច​ថ្មី

ថ្មី​ៗ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​កែ​ក្ដារចុច​ថ្មី​សម្រាប់​វាយ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដោយ​គ្រាន់តែ​បន្ថែម​ញ្ញា (-) ដើម្បី​ឲ្យ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​វាយ​បញ្ចូល​កាលណា​យើង​ប្រើ​លើ​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ ។ ចំពោះ​កុំព្យូរទ័រ​លើ​តុ​វា​មិន​ពិបាក​ទេ​ព្រោះ​វា​មាន​ផ្នែក​លេខ​ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​ប្រើ​លើ​នោះ​បាន ប៉ុន្តែ​​លើ​ឡែបថប់​វិញ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ប្ដូរ​ក្ដារចុច​ចុះ​ឡើង​ណាស់ ។ ដើម្បី​វាយ​សញ្ញា​នោះ​បាន អ្នក​គ្រាន់តែ​ចុច Alt Gr + M វា​នឹង​បង្ហាញ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន ។ តួ​អក្សរ​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​រក្សា​ទុក​តាម​គំរូ​របស់​ក្រុម​ខ្មែរ អូអែស ។

ដំបូង​គឺ​គិត​ថា​ធ្វើ​សម្រាប់​តែ​ខ្លួន​ឯង​ទេ តែ​ក្រោយ​មក​ខ្លាច​មាន​បញ្ហា​ថាសរឹង​ឆេះ​ដូច​លើក​មុន​ទៀត ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ដាក់​ជា​ប្រកាស​ទៅ ។ ប្រសិនជា​លោក​អ្នក​ពេញចិត្ត សូម​ចុច http://www.mediafire.com/?ja1fkz27kyhapk3 ដើម្បី​ទាញ​យក ។