បញ្ហា​យូនីកូដ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ខ្ញុំ

ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ​យូនីកូដ​យូរ​ណាស់​ហើយ​មិន​ដែល​មាន​បញ្ហា​អី​ទេ ។ ស្រាប់តែ​ពេល​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​វាយ​អក្ស​មិនចេញ ។ អក្សរ​នោះ​គឹ​ស្រៈពេញតួ ( ឫ) ដែល​ខ្ញុំ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​និមិត្តសញ្ញា​រួច​បញ្ចូល​ដោយ​ដៃវិញ ។ ឆ្គួត​មែន តើ​មាន​នរណា​ដឹង​ថា​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​ម៉េច​ទេ? ខ្ញុំ​សួរ​ក្រុម​ខ្មែរ​អូអេស​គេ​ថា​អត់ដឹង សួរ​បង​ហុង​គាត់​ឲ្យ​ទៅ​មើល​វេបសាយថ៍ ខ្មែរ​អិលស៊ី តែ​គ្មាន​បាន​ចម្លើយ​សោះ ។ អស់​ក្បាច់​ហើយ​ខ្ញុំ បាក់​ដូច​គោ​ដី​ឥដ្ឋ​ចឹង!